ایسنا/ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری قاچاق احشام در استان افزایش یافته است.

محمد اقوامی، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی اظهار کرد: در ۶ ماهه سال جاری تعداد پرونده های وارده در بخش قاچاق احشام به شعبه های اداره کل نزدیک سه برابر شده که نشان از افزایش قاچاق احشام در استان است.
وی تصریح کرد: در ۶ ماهه سال جاری ۴۸۶ فقره گزارش از سوی ضابطین واصل شده و به تعداد ۴۸۵ فقره با جمع محکومیت بیش از ۲۱ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال رسیدگی و مختومه شد.
اقوامی با اشاره به اینکه قاچاق احشام به صنعت دامداری ضربه خواهد زد و موجب افزایش قیمت ها می شود، اظهار کرد: تعداد احشام گزارش شده در این پرونده ها ۳۱ هزار و ۲۰۴ رأس گوسفند، ۱۳۰۵ رأس گاو، ۲۱۳۹ رأس بز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی یادآور شد: در ۶ ماهه سال گذشته ۱۴۵ پرونده گزارش قاچاق احشام در استان به شعبه های اداره کل ارسال شده و پرونده ۱۳۹ فقره با جمع محکومیت بیش از ۳۴ میلیارد ریال و ضبط ۱۸ هزار و ۹۵۴ رأس گوسفند، ۲۵۹ رأس گاو و ۷۹ رأس بز مختومه شدند.
وی با تاکید به اینکه قاچاق یک معضل و آسیب جدی به صنعت و اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۹۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال محکومیت برای ۴۵۹ فقره پرونده قاچاق احشام در استان صادر و ۴۸ هزار و ۱۶۱ رأس گوسفند و ۷۱۶ رأس گاو ضبط شد.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today