مشرق/ مدرسه تاریخی امام خمینی(ره) بیله‌سوار جزو بناهای تاریخی و قدیمی‌ترین مدارس کشور است.

این مدرسه در اواخر سلطنت محمدعلی شاه احداث شده است و همچنان محل تعلیم و تربیت است.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today