ایرنا/ رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین گفت: ارایه کارت الکترونیکی واکسن کرونا که از طریق سامانه salamat.gov.ir قابل دریافت است برای فعالیت اصناف و مشاغل استان ضروری است.

علیرضا مهرعلیان رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین روز چهارشنبه با اشاره به صدرو کارت الکترونیکی واکسن کرونا برای عموم مردم، اظهار کرد: اصناف و مشاغل برای ادامه فعالیت اقتصادی خود، همچنین دریافت صلاحیت فعالیت (جواز کسب) باید دارای کارت واکسن باشند و این گروه حداقل باید یک نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده باشند.
وی در ادامه گفت: در بازرسی از اماکن عمومی همچنین مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در صورت ارایه نکردن کارت واکسن توسط صاحبان اصناف اخطار مهر و موم برابر مصوبات ستاد استانی مبازه با کرونا صادر خواهد شد و تا زمانی که کارت واکسن متصدیان و افراد شاغل در صنوف به مرکز بهداشت شهرستان قزوین ارایه نشود محل کسب مورد نظر در حالت مهر و موم باقی می ماند.
این مقام مسؤول از همه شهروندان خواست: برای واکسیناسیون به مراکز تعیین شده مراجعه کنند تا برای شکست دادن و ریشه کن کردن کرونا گام های بلندی در جامعه برداشته شود.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today