مهر/ اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اعلام کرد: مدیر کارخانه تولید آرد در تبریز به علت عرضه خارج از شبکه آرد ۲۸۰ میلیارد ریال جریمه شده است.

اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی اعلام کرد: با گزارش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی(اداره غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی) در مورد عرضه و توزیع آرد به صورت خارج از شبکه توسط یک کارخانه، پرونده تخلف در یکی از شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی تشکیل شد.
شعبه با احضار مدیر کارخانه و اخذ اظهارات و دفاعیات وی و اخذ نظریه کارشناسان مربوطه و انجام اقدامات لازم قانونی تخلف را محرز دانسته و متخلف را به پرداخت ۲۸۰ میلیارد ریال جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.
این رأی با اعتراض متخلف در شعبه تجدیدنظر مجدداً بررسی و قطعی شد.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today