مهر/ پاکبان سنندجی که در انتخابات ششمین دوره شورای شهر به عنوان عضو علی البدل انتخاب شده بود با پذیرش استعفای یکی از اعضا، توانست وارد پارلمان محلی این شهر شود.

با برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج ۹ نفر با کسب بیشترین آرا به شورای شهر سنندج راه یافتند.
اعضای شورای شهر در ۱۶ مرداد ماه «سید انور رشیدی» عضو شورای شهر سنندج را به عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند.
پس از انتصاب سید انور رشیدی به عنوان شهردار سنندج؛ جبار زندی از پاکبانان شهرداری سنندج که در انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر سنندج با کسب آرا لازم به عنوان اولین نفر علی البدل انتخاب شده بود روز چهارشنبه به صورت رسمی وارد پارلمان محلی شد.
با حضور جبار زندی در شورای شهر تعداد کارکنان شهرداری که موفق شده بودند در دوره ششم به شورای شهر سنندج راه پیدا کنند؛ به سه نفر رسید.
اسعد فریدی، سالار علی ویسی و جبار زندی از کارکنان شاغل در شهرداری سنندج هستند که در انتخابات شورای اسلامی دوره ششم موفق شدند با رأی شهروندان سنندجی به عنوان عضو شورای اسلامی این شهر انتخاب شوند.
جبار زندی دارای مدرک کارشناسی حرفه‌ای مدیریت و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online