ایرنا/ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهم پرونده تیراندازی با سلاح‌ساچمه ای به زنان در اصفهان به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشته است.

محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان اطلاعات منتشر شده را نادقیق دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این ماجرا، اظهار کرد: واقعیت موضوع و پرونده به نحوی که منتشر شده نبوده است.
وی در رابطه با جزئیات این ماجرا گفت: پس از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه، متهم به سرعت بازداشت و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد این فرد به مواد مخدر صنعتی تایید و مشخص می‌شود.
حبیبی گفت که متهم با استفاده از سلاح ساچمه‌ای به تیراندازی به سه زن اقدام کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر از آن‌ سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و طبق نظر پزشکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع جراحت دامیه و جزئی بوده است.
وی در ادامه ضمن تکذیب ادعاها در مورد آزاد شدن متهم حادثه بعد از چندین روز، گفت: متهم قریب به دو ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات مفصل و کاملی در این زمینه صورت می‌گیرد و پس از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به موجب قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار تامین کیفری مناسب آزاد می‌شود.
حبیبی با تاکید بر اینکه پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند، گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و دقت تا صدور حکم به این پرونده رسیدگی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان از رسانه‌ها خواست که در انتشار اخبار دقت کافی را مورد توجه قرار دهند و تا موجبات نگرانی افراد جامعه فراهم نشود.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today