باشگاه خبرنگاران/ مدیر شبکه بهداشت و درمان ایوان گفت: بالاترین پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ در شهرستان ایوان مربوط به گروه سنی ۷۰-۶۰ سال است.

دانش نژاد، مدیر شبکه بهداشت و درمان ایوان بیان داشت: تاکنون ۳۱۵۹۰ نفر(معادل ۷۳درصد) از جمعیت بالای ۱۲سال شهرستان بر علیه کووید۱۹ واکسینه شده اند.
او افزود: بالاترین پوشش واکسیناسیون مربوط به گروه سنی ۷۰-۶۰ سال(۸۷.۴درصد) است در حالی که کمترین پوشش واکسیناسیون مربوط به گروه سنی ۳۰-۱۸سال(۵۶.۸درصد) است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان ایوان بر لزوم مراجعه فوری جهت تزریق واکسن کووید۱۹ در افراد بالاتر از ۱۲ سال که تاکنون به هر دلیل مراجعه نکرده اند تأکید و بیان کرد: با توجه به پردازش داده‌ها و الگوی تغییرات کووید۱۹، شیوع پیک ششم محتمل است و لازم است با واکسیناسیون به موقع و رعایت بهداشت فردی، خطرات آن را به حداقل برسانیم.
او در پایان با اشاره به اینکه ۷۱درصد از جمعیت ۱۸-۱۲ سال شهرستان نوبت اول واکسن کووید را دریافت کرده اند بر لزوم توجه جدی والدین به موضوع واکسیناسیون دانش آموزان تأکید و عنوان کرد : لازمه بازگشایی مدارس، واکسیناسیون کامل دانش آموزان و معلمان است.
دانش نژاد، مدیر شبکه بهداشت و درمان ایوان گفت: تاکنون ۳۱۵۹۰ نفر(معادل ۷۳درصد) از جمعیت بالای ۱۲سال شهرستان بر علیه کووید۱۹ واکسینه شده اند.
او افزود: بالاترین پوشش واکسیناسیون مربوط به گروه سنی ۷۰-۶۰ سال(۸۷.۴درصد) است در حالی که کمترین پوشش واکسیناسیون مربوط به گروه سنی ۳۰-۱۸سال(۵۶.۸درصد) است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان ایوان بر لزوم مراجعه فوری جهت تزریق واکسن کووید۱۹ در افراد بالاتر از ۱۲ سال که تاکنون به هر دلیل مراجعه نکرده اند تأکید و بیان کرد : با توجه به پردازش داده‌ها و الگوی تغییرات کووید۱۹، شیوع پیک ششم محتمل است و لازم است با واکسیناسیون به موقع و رعایت بهداشت فردی، خطرات آن را به حداقل برسانیم.
او در پایان با اشاره به اینکه ۷۱درصد از جمعیت ۱۸-۱۲ سال شهرستان نوبت اول واکسن کووید را دریافت کرده اند بر لزوم توجه جدی والدین به موضوع واکسیناسیون دانش آموزان تأکید و عنوان کرد : لازمه بازگشایی مدارس، واکسیناسیون کامل دانش آموزان و معلمان است.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/