باشگاه خبرنگاران/ دادستان همدان گفت: طبق مصوبه ستاد کرونا افزایش اجاره‌بها نباید بیش از ۲۰ درصد نرخ قبلی باشد.

حسن خانجانی، دادستان همدان با اشاره به اجاره بها برای خانه‌های مسکونی بیان کرد: همانطور که از قبل هم اعلام کردیم اجاره‌بها نباید بیشتر از ۲۰ درصد در شهر همدان باشد، اما برخی از صاحبخانه‌ها خودسرانه مبالغ درخواستی خود را دریافت می‌کنند.
او افزود: اگر کسی اجاره‌بها را پرداخت نکند و صاحبخانه دادخواست دهد، برابر ستاد کرونا پرداخت خواهد کرد و بیش از ۲۰ درصد افزایش نسبت به قرارداد قبلی تعلق نمی‌گیرد.
دادستان همدان اظهار کرد: برخی از املاکی‌ها و صاحبخانه‌ها هم خارج از مصوبات ستاد کرونا در اخذ اجاره‌بها، عمل می‌کنند که در صورت گزارش و ارائه دادخواست به این تخلفات نیز رسیدگی می‌شود.
 
 

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today