آخرین خبر/ رئیس جمهور صبح امروز همزمان با ورود به فرودگاه شهید دستغیب شیراز مورد استقبال قرار گرفت.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online