رکنا/ رئیس کل دادگستری گلستان گفت: حکم قصاص یک محکوم پیش از اجرا در زندان گرگان با گذشت اولیای دم، لغو شد.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: محکوم به قصاص جوان ۳۰ ساله ای است که ۶ سال پیش در درگیری مرگ جوان دیگری را رقم زد و یک خانواده را سوگوار کرد.
آسیابی افزود: پس از رسیدگی پرونده با درخواست اولیای دم، حکم قصاص صادر شد و با طی تشریفات قانونی در نوبت اجرا قرار گرفت.

رهایی محکوم به قصاص پیش از اجرای حکم در گلستان
وی بیان کرد: بارها پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف برای بخشش این محکوم بی نتیجه مانده بود و امروز(پنج شنبه) برای اجرای حکم تعیین شده بود.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: صبح امروز و پیش از اجرای حکم، بار دیگر با پادرمیانی معاون اجرای احکام کیفری دادسرای گرگان و اعضای شورای حل اختلاف، اولیای دم بزرگوارانه از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و از اجرای حکم چشم پوشیدند.
وی گفت: این چهاردهمین محکوم به قصاص استان است که امسال با گذشت اولیای دم و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف، فرصت زندگی دوباره به آن ها داده شد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today