ایرنا/ رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به این که پس از کاهش سن افراد واجد شرایط تزریق واکسن در کشور، جمعیت این افراد در گلستان به یک میلیون و ۴۵۵ هزار نفر افزایش یافت، گفت: تاکنون ۳۳.۴ درصد کل این جمعیت هر ۲ دُز واکسن کرونا را تزریق کردند.

عبدالرضا فاضل رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار داشت: پیش از صدور مجوز تزریق واکسن به افراد ۱۲ تا ۱۸ سال، جامعه آماری هدف در گلستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۸۵ هزار و ۹۳۳ گلستانی با مراجعه به ۱۳۸ مرکز تجمیعی و غیرتجمیعی، هر ۲ دُز واکسن کرونا و یک میلیون و ۱۹ هزار و ۴۸۶ نفر معادل ۷۰ درصد کل واجدین شرایط هم یک دُز این واکسن را تزریق کردند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: برای رسیدن به سطح ایمنی مطلوب باید یک‌ میلیون و ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر معادل ۷۰ درصد کل واجدین شرایط هر ۲ دُز واکسن کرونا را تزریق کنند.
وی ادامه داد: از مجموع واکسن‌های تزریق شده ۱۶۸ هزار و ۲۰۸ دُز واکسن کووایران برکت بود.
وی تصریح کرد: تزریق واکسن کرونا به جامعه ۱۸۶ هزار نفری رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال گلستان به ۸۱ هزار و ۲۶ نفر رسید.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در حال حاضر ۱۸۷ نفر در استان به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که حال  ۱۲ نفر آنان وخیم .

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today