فارس/ معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: مازندران با ۱۱۵ هزار هکتار باغ مرکبات و تولید بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ت در سال بیش از ۶۰ درصد نیاز بازار داخل را تامین می‌کند.

حسین مولایی معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برداشت نخستین محصول خانواده مرکبات، نارنگی پیش رس از اواسط مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان آبان در باغ‌های مازندران ادامه دارد، اظهار کرد: ۱۰ هزار هکتار از سطح زیرکشت باغ‌های مازندران به ارقام نارنگی‌های پیش‌رس هاشیمیتو، ایواساکی و میاگاوا اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال  میزان تولید نارنگی پیش‌رس در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته باشد، گفت: این افزایش ناشی از شرایط مطلوب آب و هوایی و هم چنین مدیریت بهینه باغات توسط باغداران از جمله آبیاری و تغذیه مناسب و مبارزه به موقع با آفات و علف‌های هرز است.
معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی مازندران افزود: در باغات درجه دو عملیات اصلاح و باغات درجه سه نوسازی و جایگزینی با ارقام اقتصادی و تجاری مناسب انجام می‌شود.
مولایی گفت:  مازندران با  ۱۱۵ هزار هکتار باغ مرکبات و تولید بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات در سال بیش از ۶۰ درصد نیاز بازار داخل را تامین می‌کند و رتبه نخست تولید این محصول را در کشور دارد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today