آخرین خبر/ فصل نهم کاوش در تپه باستانی ریوی که به گفته کارشناسان از شهرهای بازمانده از دوران ساسانیان است در شهرستان مانه و سملقان در حال انجام است، در آن جا دنبال چه چیزی می‌گردند و چه خبر است؟

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today