صدا و سیما/ یک باب کوخه شکارچیان متخلف در شهرستان کنگان شناسایی و تخریب شد.

احمد آذریار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان اظهار کرد: با تخریب این صیدگاه غیرمجاز سه رشته تور و طناب و دو قطعه قمری از متخلفین به دست آمد.
وی افزود: صیاد متخلف با دیدن مامورین از محل فراری شد و پرندگان کشف شده در طبیعت رهاسازی شدند.


آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar