مهر/ رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت: شیوع بیماری کرونا در اردستان روند پایدار و آرامی دارد.

علی صادقی، رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان اظهار کرد: روند شیوع بیماری کرونا در شهرستان اردستان نسبتاً آرام است و میزان بستری و فوتی‌ها کاهش یافته اما می‌توان به دلیل عادی انگاری مردم هشدار افزایش شیوع بیماری را داد.
وی در خصوص وضعیت بستری بیماران در بیمارستان، افزود: در ابتدای پیک پنجم کرونا میزان بستری در بیمارستان به شدت زیاد بود و دو بخش ایزوله برای بیماران کرونایی در نظر گرفته شده بود که در هر دو بیماران زیادی بستری بودند.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از بخش‌های ایزوله بسته شده و تعداد بستری‌ها در بخش دیگر ایزوله کمتر از ۱۰ تخت است.
وی یادآور شد: میزان فوتی‌های ناشی از کرونا در پیک پنجم به نسبت پیک‌های قبلی روند کاهشی داشته است.
رئیس بیمارستان اردستان در خصوص احتمال پیک ششم کرونا، گفت: با تکمیل روند واکسیناسیون کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توان به خوبی پیک ششم را مهار کرد.
وی ادامه داد: پیک پنجم در سایه عادی انگاری مردم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و روند کند واکسیناسیون ایجاد شده بود که خیلی هم طولانی شد.
صادقی در خصوص تأثیر واکسیناسیون تاکید کرد: تزریق واکسن نقش مهمی در کاهش شدت بیماری و مرگ و میر دارد، چراکه در پیک پنجم در شهرستان میزان فوتی‌های ناشی از کرونا به طور محسوسی کاهش یافته است.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان خاطرنشان کرد: افراد با وجود تزریق دو دُز واکسن باز هم همچنان باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و تا واکسیناسیون ۸۰ درصد از مردم جامعه انجام نشود مصونیت نسبی ایجاد نخواهد شد.
وی تصریح کرد: افراد به دنبال تزریق واکسن خاصی نباشند، تمامی واکسن‌های در حال تزریق مورد تأیید هستند و بهترین واکسن در دسترس‌ترین واکسن است.
رئیس بیمارستان اردستان در خصوص واکسیناسیون دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها بدون هیچ نگرانی نسبت به واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند، فعلاً واکسن سینوفارم برای دانش آموزان ۱۲ سال به بالا مورد تأیید قرار گرفته است.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today