ایرنا/ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: در راستای حمایت از کشاورزان برای زراعت محصولات پاییزه ، تسهیلات سرمایه درگردش به فعالان این بخش پرداخت می‌شود.

محمدرضا عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان اظهار داشت: امسال برای آماده سازی زراعت پاییزه به ازای هر هکتار بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش با باز پرداخت یک‌ساله در نظر گرفته شده است.
به گفته وی امسال زراعت پاییزه در گلستان شامل گندم ، کلزا، جو و چغندرقند در سطح ۵۵۴ هکتار با تولید یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصول هدف گذاری شده که اکنون عملیات کشت این محصولات در منطقه آغاز شده است.
براساس گزارش آمنه جمشیدی رودباری معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی گلستان به ایرنا، کشاورزان گلستان در ابتدای هر فصل زراعی به افزون بر۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز دارند.
در راستای حمایت از کشاورزان گلستان برای زراعت پاییزه، اواخر سال ۹۹ طرح کشاورز کارت به اجرا درآمد و این استان با استقبال کشاورزان رتبه نخست را در دریافت کشاورز کارت در میان استان های کشور به خود اختصاص داد.
سقف تسهیلات تعیین‌شده برای هر متقاضی تا ۱۰ هکتار زمین مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال بود.
کشاورزان گلستان در تولید گندم رتبه دوم، کلزا رتبه اول و جو و چغندر قند نیز در جایگاه برتر در کشور قرار دارند.
استان گلستان افزون بر ۲۲۰ هزار بهره بردار کشاورزی دارد که حدود ۱۵۰ هزار آنها در حوزه زراعی و باغی فعالیت داشته و بیش از ۹۰ درصد آنها خرده مالک با مدیریت حداکثر چهار هکتار زمین هستند.
بهره برداران کشاورزی گلستان سال زراعی گذشته پنج میلیون و ۴۰۳ تن محصول کشاورزی تولید کردند.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today