مهر/ مدیرکل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی از استقرار یگان حفاظت از آبزیان در دریاچه پشت سد ارس از فردا خبر داد.

محمدباقر قریشی، مدیرکل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی به صید غیر مجاز ماهی در این منطقه اشاره و اظهار کرد: صید و صیادی غیر مجاز باعث می‌شود ضربه شدیدی به ذخایر آبی وارد شود و با استقرار یگان حفاظت شیلات می‌توان با جلوگیری از قاچاق و صید غیر مجاز ماهی اقتصاد منطقه را بهبود و رونق بخشید.
وی با اشاره به سفر رئیس یگان حفاظت شیلات کشور روز شنبه به استان، عنوان کرد: در جریان این سفر یگان حفاظت از آبزیان در دریاچه پست سد ارس مستقر می‌شود.
قریشی با اعلام اینکه دریاچه پشت سد ارس پلدشت که در شمال آذربایجان غربی و هم مرز با جمهوری خودمختار نخجوان است یکی از مهمترین منابع تولید شاه میگو است، افزود: ترددهای زیاد و غیرضروری به همراه صیدهای غیرمجاز موجب کاهش میزان تولید و نیز تهدید جدی برای ذخایر شاه میگو شده است.
مدیرکل شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون صید شاه میگوی از دریاچه پشت سدارس ممنوع شده است، عنوان کرد: با استقرار یگان حفاظت و طرح‌های حفاظتی امیدواریم ذخایر این گونه با ارزش در معرض خطر حفظ شود.
وی یکی از راهکارها را تولید شاه میگو به صورت پایلوت در مزارع مصنوعی عنوان کرد و گفت: هم اکنون زاد و ولد شاه میگو به صورت طبیعی و بدون مشکل در سد ارس صورت می‌گیرد، اما برای افزایش میزان تولید و نیز حفظ ذخایر آن در نظر داریم با ایجاد مزارع مصنوعی اقدام به تولید شاه میگوی دراز آب شیرین کنیم.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today