باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم از نجات یک راس آهو توسط کشاورزان جاجرمی خبر داد.

احمد صفرزاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم گفت: یکی از شکارچیان آهویی را زنده گیری و در داخل کیسه‌ای بر روی موتور حمل می‌کرد در مقابل کشاورزان حاضر در محل غافلگیر شد و مجبور به پرتاب کیسه حاوی آهو می‌کند.
وی افزود: با تماس کشاورزان، محیط بانان میاندشت در محل حاضر شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم عنوان کرد: پس از حضور محیط بانان با توجه به اینکه آهو از توان جسمی و حرکتی خوبی برخوردار بود در محلی که زنده گیری شده بود رهاسازی شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today