صدا و سیما/ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی زنجان از ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن خبر داد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن ممنوع است.
شاهین فر با بیان اینکه خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیاز‌ها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری، منجر به تضییع حقوق خریداران می‌شود،گفت: راه و شهرسازی هیچ مسئولیت و پاسخگویی در برابر فروشندگان و خریداران امتیاز‌ها ندارد.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today