برنا/ بر اساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، وضعیت هوای تهران در وضعیت سالم قرار دارد.

براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، میانگین ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای تهران تا ساعت 8 صبح، با شاخص ۸۸ و میانگین شاخص کیفیت هوا در ١٢ ساعت گذشته با شاخص لحظه‌ای 84 در شرایط سالم قرار دارد.
ذرات معلق علت آلودگی هوای تهران است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran