ایرنا/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: براساس آخرین گزارش سامانه ماسک متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این استان با تغییر رنگ بندی برخی شهرستان‌ها در زمان حاضر در شرایط کم خطر کرونایی قرار گرفته است.

سعید کشمیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظطهار کرد: براین اساس شهرستان‌های دشتستان، دیر و گناوه از وضعیت زرد با(خطر متوسط) کرونایی به آبی(کم خطر) تغییر رنگ داده اند.
وی بیان کرد: سامانه ماسک نشان می‌دهد در زمان حاضر ۵۰ درصد شهرستان های استان بوشهر شامل دشتستان، دیر، گناوه، جم و کنگان در وضعیت آبی کم خطر کرونایی قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: براساس گزارش سامانه ماسک در زمان حاضر شهرستان‌های بوشهر، تنگستان، دشتی، دیلم و عسلویه همچنان در وضعیت زرد با(خطر متوسط) کرونایی قرار دارند.
وی اضافه کرد: این تغییر رنگ و آبی شدن برخی از شهرستانهای استان پس از ۶ ماه پرتلاطم ایجاد شده و انتظار می‌رود با ادامه روند واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا هفته آینده شاهد خارج شدن کامل استان از رنگ زرد و همه شهرستانها به رنگ آبی و سفید کرونایی تغییر رنگ بدهند.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar