فارس/ واکنش مردم روستایی در بشاگرد در دیدار با مهدی دوستی استاندار هرمزگان در خصوص آب شرب مصرفی‌شان را ببینید.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today