ایسنا/ به دنبال پایش واحدهای شن و ماسه منطقه‌ی کنجکوه مهریز، این واحدها در لیست صنایع آلاینده قرار گرفتند و جهت اقدامات قانونی بعدی به مراجع قضایی معرفی شدند.

تیم نظارت و پایش در ادامه پایش از واحدهای شن و ماسه استان، از این شرکت‌ها در منطقه کنجکوه شهرستان مهریز بازدید و اندازه گیری به عمل آورد.
بررسی نتایج تست محیطی و ذرات معلق، حاکی از چند برابر استاندارد بودن نتایج در این واحدهای بوده است.
واحدهای فوق ضمن قرارگیری در لیست صنایع آلاینده، جهت اقدامات قانونی بعدی به مراجع قضایی معرفی شدند.
همه واحدهای شن و ماسه باید در سامانه جامع پایش محیط زیست انسانی به آدرس http://iranemp.ir/login، ثبت نام کنند و اقدامات زیست محیطی لازم برای رفع آلودگی انجام دهند.
 
  
  

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today