باشگاه خبرنگاران/ یک دستگاه پراید با چهار سرنشین در کانال آب کشاورزی در روستای حاجی آباد گرمسار سقوط کرد.

عباس قندالی مدیر آتش نشانی گرمسار گفت: خوشبختانه هر چهار سرنشین خودرو قبل از سقوط کامل خودرو در کانال آب کشاورزی، خود را از خودرو بیرون کشیدند.
وی با بیان اینکه این حاثه ساعت چهار بامداد رخ داد عنوان کرد: با روشن شدن هوا و با حضور عوامل آتش نشانی و امدادی خودرو از کانال بیرون کشیده شد.
قندالی افزود: تاریکی هوا و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه، علت این حادثه بود.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today