آخرین خبر/ احمد حسین زادگان بیست و سومین استاندار مازندران که در بین سیاسیون و اصحاب رسانه مازندران به «حاج مجید» مشهور است.

به نظر شما «حاج مجید» رکورددار طولانی ترین استاندار می ماند و این موضوع در دولت‌های بعدی به یک روال عادی تبدیل می شود؟

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today