باشگاه خبرنگاران/  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ار فوت سه کرمانی در اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبرداد.

مهدی شفیعی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ار فوت سه کرمانی در اثر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبرداد.
وی افزود: در شبانه روز گذشته  ۴۸بیمار جدید به بخش های بستری کرونایی در بیمارستان های استان کرمان افزوده شدند.
شفیعی گفت: کرمان با ۲۵ مورد بستری شده و سیرجان با ۱۲ مورد بستری بیشترین تعدد بیماران بستری را به خود اختصاص داده اند و بقیه بیمارستان های استان به تعداد زیر ده نفر بستری کرونایی جدید داشتند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: هم اکنون مجموع بستری شدگان کرونایی استان ۳۰۴ مورد است که در دو شهرستان کرمان و سیرجان بیشترین بستری های کرونایی را داریم.
وی با بیان اینکه بیش از ۴ هزار نفراز ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون خدمات بستری کرونایی در بیمارستان های استان دریافت کرده اند، اظهار کرد: مجموع فوتی های استان از ابتدای انتشار این ویروس  ۴۰ هزار و ۸۲۵ نفر بوده است.
شفیعی مجموع واکسیناسیون انجام شده را یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۷۴۶ نفرواکسن در نوبت اول و ۸۲۸ هزار و ۳۲۸ تزریق در نوبت دوم ذکر کرد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar