آخرین خبر/ ویدئویی از تلاش تعدادی آتش‌نشان در استان چهارمحال و‌بختیاری برای خاموش‌کردن آتش یک منزل‌مسکونی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده است، در این ویدئو، علاوه بر فشار بسیار ناچیز آب، نابلدی و آشنا نبودن نیروها برای نصب شلنگ و استفاده از آن، انتقادهای زیادی را در پی‌داشته است. روایت این ماجرا را از زبان صاحب این منزل مسکونی ببینید.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday