صدا و سیما/ تا کنون یک میلیون و ۶۹۴ هزار دُزواکسن کرونا وارد لرستان شده است.

دکتر فرهادی، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تا کنون یک میلیون و ۶۹۴ هزار و ۳۱ دُز واکسن کرونا وارد لرستان شده است.
به گفته دکتر فرهادی با تزریق یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۸۸۸ دُز واکسن کرونا بیشاز ۷۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال استان یک دوز و ۳۴ درصد جمعیت واجد شرایط استان هر دو دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

آخرین خبر لرستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy