صدا و سیما/ مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: در نیمه نخست امسال یک میلیارد و ۳۶۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

احمد فعله گری، مدیرعامل شرکت گاز کردستان اظهار کرد: از این میزان گاز مصرف شده، ۷۱۸ میلیون مترمکعب توسط نیروگاه سنندج مصرف شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: تامین سوخت مستمر و مداوم در تمامی بخش‌ها  در گرو مصرف بهینه گاز طبیعی است.
در حال حاضر، ۳۱ شهر، هزار و ۴۲۵ روستای کردستان با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصد در جمعیت شهری و ۹۶.۵ درصد در جمعیت روستایی تحت پوشش شرکت گاز هستند.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online