ایرنا/ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: کارخانه های استانی سیب صنعتی را نمی خرند که با رایزنی های انجام شده، چهار شرکت برون استانی نسبت به این کار اقدام کرده اند.

اکبر کرامتی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: هم اکنون سیب صنعتی استان توسط استانهای یزد، خراسان و دو شرکت ملی خریداری می شود و کارخانه های داخلی برای پایین نگهداشتن قیمت در این زمینه همکاری نمی کنند.
وی اضافه کرد: برای خرید بیش از ۵۰ تن با استان یزد قرار داد بسته شده و برای حل موضوع مدعی العموم وارد عمل شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه صنایع تبدیلی و کارخانه ها با یکدیگر در زمینه عدم خرید سیب متحد شده اند، ادامه داد: کارخانه ها ترجیح می دهند سیب صنعتی و غیر بهداشتی را از دلالان خرید کنند تا متنفع شوند و این به ضرر کشاورزان است.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today