صدا و سیما/ یک قلاده گربه جنگلی که در یک مرغداری در بخش چاه دادخدا به دام افتاده بود با همکاری یک فرد طبیعت دوست به طبیعت بازگردانده شد.

کرمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قلعه گنج اظهار کرد: یک قلاده گربه جنگلی که  وارد یک مرغداری در بخش چاه دادخدا شده بود و باعث خسارت و تلف شدن تعدادی مرغ شده بودکه در هنگام فرار این گربه در حصار به دام افتاد.
وی گفت: از آنجایی که صاحب مرغداری فردی طبیعت دوست بوده با تماس با اداره حفاظت محیط زیست قلعه گنج موضوع را به اطلاع محیط بانان رسانده و مامورین یگان به منطقه مورد نظر در ۷۰ کیلومتری قلعه گنج اعزام و با همکاری مردم بومی و محیط بانان گربه جنگلی سالم زنده گیری و در زیستگاه اصلی آن در منطقه حفاظت مارز رهاسازی شد.


آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar