باشگاه خبرنگاران/ با تسریع روند واکسیناسیون در استان سمنان، حدود ۷۷ در صد از مردم این استان علیه کرونا واکسینه شدند.

بیش از ۸۰ درصد جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان دز اول و ۳۵ درصد هم دز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند.
در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود نیز ۷۴ درصد دز اول و ۳۱ درصد دز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند.
در استان سمنان هم اکنون ۲ شهرستان میامی و آرادان به رنگ آبی کرونایی، شهرستان‌های سمنان، گرمسار، شاهرود و دامغان نارنجی کرونایی و ۲ شهرستان مهدیشهر و سرخه در وضعیت زرد قرار دارند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today