آخرین خبر/ لحظه انفجار سنگ ۳ هزار تنی در آزادراه تهران-شمال.