صدا و سیما/ مطب پزشک متخصص بدلیل بکارگیری فرد فاقد صلاحیت در امور درمان تعطیل شد.

سرپرست اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان با اشاره به تعطیلی مطب یکی از پزشکان متخصص در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ عنوان کرد:
با توجه به عدم رعایت مواد ۳ و ۴ قانون امور پزشکی و ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی، در بکارگیری فرد فاقد صلاحیت در امور پزشکی در انجام خدمات درمانی پوست و مو در مطب یکی از پزشکان متخصص اطفال که پزشک مذکور نیز در مطب حضور نداشته است، این مرکز درمانی توسط سرپرست نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه تعطیل گردید.
ارائه خدمات تخصصی پوست و مو تنها توسط پزشک متخصص پوست وجاهت قانونی داشته و به همین منظور پرونده این پزشک متخصص جهت رسیدگی به مراجع قانونی ارجاع میگردد.

 
 

آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today