باشگاه خبرنگاران/ فرماندار بوئین زهرا گفت: ۳۰ درصد از شهروندان بوئین زهرا برای تزریق دز اول واکسن مراجعه نکرده‌اند.

آقا علی فرماندار بوئین زهرا اظهار کرد: علیرغم وجود همه ظرفیت‌ها هنوز ۳۰ درصد از شهروندان در سطح شهرستان بوئین زهرا برای تزریق دز اول واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکرده‌اند.
آقاعلی افزود: بخشداران روستا به روستا با استفاده از ظرفیت دهیاران، بهورزان و بسیج برای واکسیانسیون جامعه هدف اقدام کنند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today