فارس/ مسئول امور بیماری‌های معاونت درمان همدان گفت: ۶۵۰ نفر از کادر درمان شهر همدان دز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند.

طوس کیانی، مسئول امور بیماری‌های معاونت درمان همدان اظهار کرد: با آغاز تزریق دز سوم واکسیناسیون علیه ویروس منحوس کرونا با اولویت کادر درمان، ۶۵۰ نفر از شاغلین در مراکز درمانی شهر همدان دز سوم واکسن را دریافت کردند.
وی بیان کرد: کارکنان مراکز درمانی و خدمات جامع سلامت که ۶ ماه از تزریق دز دوم واکسن کرونا آنها گذشته است می‌توانند با مراجعه به مرکز تجمعی واکسیناسیون شماره ۸ واقع در ساختمان سابق دانشگاه علوم پزشکی دز سوم واکسن خود را دریافت کنند.
مسئول امور بیماری‌های معاونت درمان همدان خاطرنشان کرد: پایگاه تجمیعی واکسیناسیون شماره ۸ از ۲۰ مهرماه سال جاری اقدام به ترزیق دز سوم برای کادر درمان کرده که تا عصر روز ۲۵ مهرماه به ۶۵۰ نفر از مراجعین خدمت ارائه کرده است.


آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today