باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست جهرم گفت: ۳ شکارچی غیرمجاز در منطقه چاتیز جهرم دستگیر شدند.

محدثه همتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست جهرم بیان داشت: در گشت و کنترل دو روز اخیر سه متخلف شکار پرندگان غیرمجاز دستگیر شدند.
او افزود: از این متخلفان، دو قبضه سلاح سوزنی تک لول مجاز و دو قبضه سلاح تک لول مجاز، ۳۶ قطعه کبک و ۶۳ فشنگ در منطقه‌ی چاتیز جهرم کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست جهرم گفت: متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online