صاحب نیوز/ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در مورد اقدامات انجام گرفته در مقابله با آلودگی هوا توضیحاتی داد.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: آلودگی هوا ناشی از انتشار یک یا چند آلاینده جامد، مایع یا گاز است که به صورت طبیعی و یا با دخالت انسان ایجاد شده و کیفیت هوا را به گونه ای تغییر می دهد که برای سلامتی انسان و موجودات زنده زیان بار است.
وی عنوان کرد: منابع آلودگی هوای طبیعی شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن و آتش‌سوزی در جنگل هاست، منابع آلودگی انسانی نیز شامل منابع متحرک مانند وسایل نقلیه موتوری و منابع ثابت شامل انتشار آلودگی از یک محل ثابت تجاری، اداری، کشاورزی و غیره است.
شیشه فروش بیان کرد: در این زمینه قانون هوای پاک در مرداد ماه سال ١٣٩٨ تصویب شد که ٣۴ ماده و ٣٩ تبصره دارد و به منظور پیشگیری و کنترل اثرات آلودگی هوا تصویب شده است بر این اساس اجرای طرح های اثرگذار به دستگاه های مختلف ابلاغ شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه، افزود: انجام مطالعات در این زمینه باید شکل می گرفت که درحال حاضر چهار مطالعه در اختیار محیط زیست قرار دارد در یکی از مطالعات، منشأیابی از مناطق و تعیین سهم و درصد آلاینده ها توسط دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد.
منصور شیشه فروش ابراز کرد: یک مطالعه دیگر نیز در خصوص سیاه انتشار انجام شد که دانشگاه اصفهان تمام منابع ثابت و سیار اعم از نیروگاه ها وصنایع را مطالعه کرد و در این مطالعات درصد تاثیرگذاری این صنایع در آلودگی هوا را مشخص کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد: یک مطالعه نیز در گذشته انجام شده بود به نام طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان که مقرر شد محیط زیست بازنگری آن را انجام دهد همچنین سازمان محیط زیست کشور یک مطالعه ای تحت عنوان سناریوهای پیشگیری و کاهش آلاینده هوا ارائه داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: این مطالعات در شش ماهه گذشته جمع بندی و تبدیل به سناریوی عملیاتی شد که در اختیار محیط زیست قرار دادیم در قانون هوای پاک گفته شده که محیط زیست، دبیرخانه کاهش آلودگی هوا است و باید نظارت مستقیم روی این بخش بخش انجام دهیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات این بود که مجددا محدوده های تحت تاثیر آلاینده هوا در پاییز و زمستان از جمله اصفهان و هشت شهر اطرافش شناسایی شد، در کانون های جمعیتی که در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا و شعاع ۵٠ کیلومتری شهر هستند، مقرر شد صنایع آلاینده ایجاد نشود.
شیشه فروش عنوان کرد: در این راستا مقرر شد حتی برخی از صنایع آلاینده به شعاع ۵٠ کیلومتری شهرها منتقل شوند، همچنین نیروگاه ها و صنایعی که در شعاع ۵٠ کیلومتری شهر اصفهان هستند مازوت استفاده‌ نکنند و همچنان گاز مصرف کنند.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today