فارس/ با درخواست شفاهی خانم کشاورز دشتستانی، یک دستگاه تراکتور توسط وزیر جهاد کشاورزی به وی اهداء شد.

در جریان سفر رئیس جمهور به استان بوشهر و بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرح تحول نخیلات دشتستان یک خانواده باغدار سعدآبادی با ساداتی نژاد مسائل مشکلات خود را مطرح نمودند.
این خانواده با سرپرستی خانم کشاورز ٧٠ ساله به نام خانم زهرا خواجه(دی حاج خلیل) به همراه فرزندانش توانسته بیش از ۲۵۰۰ اصله نخل را کاشت و با سختی و مشقت به مرحله ثمردهی برساند.
پس از صحبت‌های ساده و شیرین این شیر زن دشتستانی کشاورز، ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با بوسیدن چادر این  زن و خواسته وی برای تامین یک دستگاه تراکتور را اجابت کرد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar