تابناک/ فرماندار آبدانان گفت: انجام واکسیناسیون در آبدانان از روند بسیار خوبی برخوردار است و میزان مراجعه مردم جهت تزریق واکسن قابل توجه می باشد. 

سیروس مرادحاصلی، فرماندار آبدانان بیان داشت: تا کنون در نوبت اول ۳۱۰۲۳ دز به میزان ۷۷ درصد تزریق شده و همچنین ۱۶۹۲۲ دز و به میزان ۴۲ درصد در نوبت دوم تزریق انجام گرفته است.
وی با اشاره به تزریق دز سوم در شهرستان اظهار داشت تا کنون ۱۵ نفر در این شهرستان دز سوم تزریق نموده اند.
مرادحاصلی خاطرنشان کرد: دز سوم برای کسانی است که ۶ ماه از تزریق اول آنها گذشته باشد و نوع واکسن نیز بستگی به پلتفرم واکسن مرحله قبل می باشد.
فرماندار آبدانان یادآور شد: واکسن‌های تزریقی در این شهرستان از نوع اسپوتنیک وی، سینوفارم، استرازنکا و برکت بوده اند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/