مهر/ رئیس شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری گفت: خرید تضمینی دام در این استان متوقف شد.

بهروز آل مؤمن، رئیس شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری با اشاره به ابطال مالکیت کشتارگاه «جونقان» و بازگشت آن به دولت، اظهار کرد: به دلیل توقف فعالیت این کشتارگاه خرید تضمینی دام از روز گذشته متوقف شده است.
وی با بیان اینکه گوسفندان آبستن خریداری نمی‌شود، عنوان کرد: تاکنون بیش از سه هزار و ۱۰۰ رأس گوسفند از دامداران خریداری شده است.
رئیس شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دام به صورت زنده خریداری می‌شود، تصریح کرد: قیمت هر کیلو دام ۲۹۰ هزار ریال است.
آل مؤمن افزود: رایزنی لازم به منظور خرید و کشتار دام عشایر چهارمحال و بختیاری با کشتارگاه استان همجوار در حال انجام است.
این توقف خرید دام از عشایر درحالی رخ داده است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری برای خروج عشایر تا ۳۰ شهریور ماه مهلت تعیین کرده بود و از جریمه آن‌ها به دلیل خارج نشدن به موقع از استان خبر داده است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday