باشگاه خبرنگاران/ هویت یکی از شهدای گمنام آرام گرفته در مصلی شهر دلند شناسایی شد.

پیکر مطهر شهید «نورمحمد مهدی ئی» فرزند شعبانعلی از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.
شهید مهدی ئی اعزامی از شهرستان شاهرود در جریان عملیات والفجر ۴ در پنجوین عراق به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.
۲۰ تیر امسال پیکر شهید «نورمحمد مهدی ئی» به عنوان شهید گمنام در مصلای شهر دلند گلستان خاکسپاری شد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today