ایرنا/ معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: بعد از بررسی های انجام گرفته در زمینه باقی مانده سموم در مواد غذایی وضعیت به نسبت خوبی مشاهده شد و به هیچ عنوان این موضوع دردسرساز نیست.

علی اسدی‌پور، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: این روز به دلیل اهمیت غذا در سلامت جامعه نامگذاری شده است.
وی با اشاره به وضعیت باقی مانده سموم بر روی مواد غذایی، تصریح کرد: در سه گذشته این امر به صورت کامل آزمایش و نمونه برداری شده و کنترل آن هزینه بسیار سنگینی برای وزارت بهداشت داشت؛ اما خوشبختانه وضعیتمان در این زمینه به نسبت خوب است و مشکل خاصی نداریم. 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: با توجه به بررسی هایی که در کشور و این استان انجام شده وضعیت باقی مانده سموم در مواد غذایی به هیچ عنوان دردسرساز نیست و مردم ترس و وحشتی در این زمینه نداشته باشند.
وی خطاب به شهروندان تاکید کرد: شهروندان محصولاتی را خریداری کنند که پروانه ساخت و مجوز از وزارت بهداشت داشته باشند. 


آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar