باشگاه خبرنگاران/ جمجمه و عاج ماموت ۹ میلیون ساله در مرکز تحقیقات دیرینه شناسی مراغه بازسازی و به موزه تنوع زیستی پارک پردیسان منتقل شد.

محمد مدادی، مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد جمجمه ۹ میلیون ساله، اظهار کرد: طی اکتشافات در شمال روستای مردق شهرستان مراغه یک نمونه قطعه عاج سمت راست با طول ۲.۹ متر به دست آمده که از نظر طول و قطر شاخص بوده و جزو رکورد‌های جهانی بشمار می‌آید و از نظر جنس به ماستودونت‌ها تعلق دارد، همچنین معرفی و شناساندن این نمونه ارزشمند که جزو ذخایر دیرینه شناسی کشور محسوب می‌شود، تصمیم به بازسازی کامل جمجمه و عاج سمت چپ و ساخت ماکت از آن برای نمایش عمومی گرفته شد که با همکاری اداره کل استان اذربایجان شرقی و مرکز تحقیقات دیرینه شناسی مراغه به انجام رسید.
همچنین غلامرضا زارع، رئیس اداره محیط زیست مراغه در ادامه خاطرنشان کرد: طی مطالعات و بررسی‌های انجام شده این نمونه از نظر جنس به ماستودونت‌ها و از نظر سن به دوران میوسن فوقانی تعلق دارد.
وی در مورد نحوه بازسازی این نمونه ارزشمند گفت: بر اساس فک زیرین به دست آمده از گونه مذکور و مقالات متعدد خارجی از جمجمه پایه ریزی شده و بر اساس عاج سمت راست به دست آمده، عاج سمت چپ نیز طراحی شد. قطعات عاج و جمجمه بر اساس زاویه ها‌ی اصلی موجود در مقالات متعدد بر روی همدیگر قرار گرفته و نهایت سعی شده است بر اساس نمونه‌های اصلی رنگ کاری و آماده نمایش شود.

آخرین خبر آذربایجان غربی در اینستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today