باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رابر گفت: متخلفان شکار و صید غیرمجاز در رابر ملزم به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال به حساب خزانه دولت شدند.

اسحاق منظری توکلی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رابر از دستگیری دو گروه متخلف شکار پرندگان وحشی خبر داد.
وی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در محدوده کوه شاه موفق به دستگیری متخلفان شکار دو قطعه پرنده وحشی می‌شوند.
منظری توکلی افزود: از این شکارچیان غیرمجاز یک قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول، یک دستگاه دوربین چشمی، 27 عدد فشنگ ساچمه‌ای کشف و ضبط و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رابر عنوان کرد: بر اساس صدمه وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک قطعه کبک وحشی نر و یک قطعه کبک وحشی ماده، متخلفان ملزم به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال به حساب خزانه دولت هستند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar