باشگاه خبرنگاران/ نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از فروریختن تعدادی واحد مسکونی در حصارک کرج براثر گودبرداری غیراصولی در حاشیه آنها هشدار داد.

علیرضا رحیمی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت:  گودبرداری در  محدوده خیابان های  مالک اشتر و فروردین  حصارک کرج  که در اختیار یکی از بانک های عامل است ، تهدیدی جدی برای فرو ریختن  ساختمان های مجاور آن به شمار می رود.
وی با اشاره به ضرورت اخطار شهرداری  کرج به مالک برای  ایمن سازی محل ،افزود: در صورتی که اقدامی در این خصوص از سوی مالک صورت نگیرد، شهرداری موظف است طبق ماده ۵۵ شهرداری ها نسبت به ایمن سازی محل اقدام کند.
رحیمی با یادآوری اینکه اگر اقدامات ایمن سازی به موقع صورت نگیرد اتفاقات ناگواری رخ می دهد، از مدیر منطقه پنج شهرداری کرج خواست تا این موضوع را در اسرع وقت پیگیری کند.
وی به حواشی زیاد منطقه پنج  کرج اشاره کرد و گفت: بهتر است مدیر منطقه به جای پرداختن به حواشی، مشکلات اصلی منطقه را رفع کند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday