مهر/ رئیس علوم پزشکی استان زنجان از کاهش بستری‌های کرونا در مراکز درمانی استان زنجان خبر داد.

پرویز قزلباش، رئیس علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه کرونا طی روزهای گذشته روند نزولی داشته است، اظهار کرد: ویروس کرونا طی روزهای آینده رو به نابودی می‌رود.
وی از کاهش بستری‌های کرونا در مراکز درمانی استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: مبتلایان به ویروس کرونا در استان هم رو به کاهش است و این نوید خوبی برای مردم استان است.
رئیس علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم تقویت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان زنجان تاکید کرد و ابراز داشت: مردم بر این امر اذعان داشته باشند که تزریق واکسن به این معنا نیست که کرونا تمام شده است و باید همچنان از دورهمی ها جلوگیری کرده و ماسک بزنند.
قزلباش با بیان اینکه روند تزریق واکسن کرونا در زنجان به خوبی جلو می‌رود، گفت: ۵۳ مرکز در زنجان تزریق واکسن را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه آمار تزریق واکسن کرونا در استان نسبت به ماه گذشته روند قابل توجهی داشته است و این مهم طی روزهای آینده افزایش می‌یابد، ابراز داشت: از مردم استان درخواست می‌شود با توجه به رنج سنی اعلام شده برای تزریق واکسن اقدام کنند تا ایمنی کامل مردم استان تأمین شود.
رئیس علوم پزشکی استان زنجان گفت: شهروندان زنجانی به محض دریافت پیامک یا فراخوان برای تزریق واکسن در موعد مقرر به محل مراجعه کنند و این کار را با تعویق نیندازند.

  
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today