ساحت کرمانشاه/ بهزاد محمدی، مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه برکنار شد.

بهزاد محمدی مدیرکل امورعشایری استان کرمانشاه از مسئولیت خود برکنار شد و طی حکمی موسی بیات معاون این اداره کل بعنوان سرپرست موقت اداره کل امورعشایری استان کرمانشاه منصوب گردید.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today