باشگاه خبرنگاران/ رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان فارس گفت: آتش سوزی شامگاهی بیمارستان شفا شیراز بدلیل ضایعات بود.

محمدجواد مرادیان، رئیس اورژانس استان فارس بیان داشت: در ساعت ۲۲:۳۰ به دلیل نامعلومی ضایعاتی از جنس کاغذ در بالکن طبقه ۲ بیمارستان شفا دچار حریق شد.
مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه در ادامه گفت: خوشبختانه حریق ایجاد شده جزئی بود و توسط پرسنل بیمارستان مهار شد.
مرادیان در ادامه ضمن تاکید بر رعایت اصول و موارد ایمنی و HSE در تمامی ساختمان‌های اداری و درمانی، گفت: در تمامی ساختمان‌های اداری و مخصوصا درمانی بایستی تمامی موارد ایمنی و HSE رعایت شود و از انباشته کردن ضایعات قابل اشتعال جدا خودداری شود.
او همچنین گفت: آموزش کارکنان دولت و پرسنل مراکز درمانی در خصوص تخلیه اضطراری و اطفا حریق از موارد بسیار مهم در HSE است که مدیران مراکز درمانی باید به آن توجه ویژه کنند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online