باشگاه خبرنگاران/ مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز به خبر تخریب دیوار قلعه تاریخی حیدرآباد واکنش نشان داد.

فریدون محمد‌ی، مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز گفت: طی روز‌ها‌ی گذشته انتشار خبر‌ی مبنی بر تخریب دیوار قلعه تاریخی حیدرآباد البرز در فضا‌ی مجا‌زی و برخی از رسانه‌ها‌ی استان موجب ایجاد هجمه و تشویش اذهان عمومی شد.
وی افزود: این در حالی است که آن‌چه به عنو‌ان تخریب دیوار قلعه تاریخی حیدرآباد منتشر شده مربوط به تخریب بخشی از دیوار‌ها‌ی گلی خارج تپه و محوطه تاریخی حیدرآباد است که سه ماه پیش اتفاق افتاده و موضوع با نامه‌ رسمی فرمانده یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است.
محمدی با اشاره به صدور مجوز از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، بیان کرد: مجوز صادر شده به منظور احداث دیوار جدید در اطراف یک زمین شخصی واقع در محدوده این محوطه تاریخی بوده و هیچ‌ مجوز‌ی برا‌ی تخریب دیوار تاریخی صادر نشده است.
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع دستی البرز افزود: در پرونده ثبتی قلعه حیدرآباد در فاصله هزار متری این تپه باستانی واقع شده و دیوار‌کشی جدید هیچ آسیبی نه به قلعه و نه به محوطه تاریخی وارد نکرده است.
وی گفت: همچنین اخیرا طی نامه‌ای از شهرداری ماهدشت موضوع دیوار‌کشی یک مالک اطراف زمین خود واقع در تپه حیدر‌آباد که در فهرست آثار ملی ثبت شده است به منظور رسیدگی به اداره‌کل متبوع ارجاع داده شد، البته قبلاً در دو جبهه دیگر به منظور حفاظت از این زمین ۱۳۰ متر‌ی دیوار‌کشی انجام شده بود.
محمدی افزود: با تشکیل کمیته فنی حرایم و بر‌رسی شواهد و نظر‌ات کار‌شناسا‌ن فنی مقرر شد مالک با نظارت مستقیم میراث‌فرهنگی دیوار‌کشی را انجام دهد که هنوز هم با توجه به عدم اعلام آمادگی از سوی اداره‌کل هیچ اقدامی انجام نشده است.
تپه و قلعه حیدر‌آباد در محدوده شهر ماهدشت از توابع بخش مرکز‌ی شهر‌ستان کرج و از جمله آثار باستانی و تاریخی البرز است که در ۱۰ دی ماه ۱۳۸۱ به شماره ۶۵۶۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday